Spoedreparatie

Noodgevallen kunt u 24 uur per dag melden via het  telefoonnummer (0181) 601 330.

Belt u buiten kantooruren, dan wordt u doorverbonden met onze noodlijn.

Wat verstaan wij onder spoedeisende meldingen of noodgevallen?

 • CV storingen
  Het uitvallen van de cv-installatie al of niet voorzien van een warm waterinstallatie, tijdens het stookseizoen (september tot en met april). Buiten het stookseizoen is het uitvallen van de cv-installatie dus geen noodgeval.
  Direct telefonisch melden bij: Mampaey Service BV, telefoonnummer (078) 652 2433.
   

 • Ruitbreuk
  Noodreparatie van een gebroken ruit in de gevel, waardoor de woning niet meer afgesloten is.
  Direct telefonisch melden bij Schildersbedrijf H. Hoogvliet te Spijkenisse op telefoonnummer (0181) 615 454.
   

 • Onderbreking gas, water en/of elektra
  Onderbreking van de levering van gas, water en elektra. Bel eerst uw leverancier voor nadere informatie.
  Is het een gebrek in de woning, bel dan de afdeling Vastgoed op (0181) 601 330.
   

 • Lekkages
  Ernstige lekkages waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.
  Direct telefonisch melden bij De Leeuw van Putten op telefoonnummer (0181) 601 330.
   

 • Riolering – verstopte afvoeren
  Ernstige gebreken aan afvoeren en riolering (verstoppingen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende dag en of werkdag). 
  Direct telefonisch melden bij De Leeuw van Putten op telefoonnummer (0181) 601 330.
   

 • Schades
  Schade aan de woning door regen, storm en inbraak of bij brand.
  Direct telefonisch melden bij De Leeuw van Putten op telefoonnummer (0181) 601 330.
   

 • Liftstoringen
  Storingen aan de lift.
  Direct telefonisch melden bij De Leeuw van Putten op telefoonnummer (0181) 601 330.