Wat is asbest?
Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit microscopisch kleine vezels. Als ze vrijkomen kunnen deze vezels schade veroorzaken aan de longen. De verkoop, het gebruik, maar ook de bewerking van asbest door zagen, boren, schuren of slopen is sinds 1993 verboden.

 

Asbest toepassingen in de woningen van De Leeuw van Putten
De mogelijke aanwezigheid van asbest toepassingen in uw woning is geen reden tot ongerustheid. U loopt geen risico zolang u het asbest niet beschadigt en niet bewerkt. Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen, mag u asbesthoudende onderdelen dus nooit zelf bewerken, verwijderen, wegbreken of doorboren.

 

Neem in de volgende gevallen altijd contact op met De Leeuw van Putten:

  • Als u gaat klussen in een woning die gebouwd is voor 1994. Controleer dan of in de meterkast een kaart of sticker aanwezig is. Daarop staat of er nog
    asbesthoudende materialen aanwezig zijn en zo ja, waar die zich bevinden. Een andere optie is dat er op staat dat er geen asbest in uw woning aanwezig is;
  • Als de mogelijke asbesttoepassingen toch bewerkt of beschadigd zijn;
  • Als u twijfelt of een materiaal asbesthoudend is;
  • Als u vermoedt dat er door u zelf aangebracht asbest in huis is.

 

Let op!

  • Verzaag, schuur, breek, boor of sloop nooit zelf asbest. 
  • Verwijder nooit zomaar zelf asbest, ook geen vloerzeil.

 

Voor meer informatie belt u met de afdeling Vastgoed
Wij geven u graag antwoord op uw vragen. U kunt u vragen ook mailen naar infodlvpnl.

Meer informatie over asbest kunt u vinden op: www.ascert.nl

Nieuw

Ga snel naar:
Rookmelders Koolmonoxide