Koolmonoxide

 

Koolmonoxide en vergiftiging
Koolmonoxide is een zeer giftig gas; het is niet te ruiken of te proeven. Oorzaken van koolmonoxidevergiftiging zijn vaak een combinatie van een defecte of niet onderhouden cv-ketels/gastoestel en onvoldoende ventilatie. Als er te weinig zuurstof is, ontstaat een levensgevaarlijke situatie met kans op vergiftiging.

 

Voorkom koolmonixidevergiftiging
Laat nooit een gasinstallatie aanbrengen door een een niet-erkend bedrijf. Verder is het wettelijk verplicht dat u altijd meewerkt aan onderhoud van cv-ketels en een afspraak hiervoor maakt als dit wordt gevraagd. 

Daarnaast is het belangrijk dat u altijd goed ventileert. Dat betekent dat ventilatieroosters open moeten staan en dus niet worden afgeplakt. Bij onvoldoende ventilatie neemt de kans op koolmonoxidevergiftiging toe.

 

Aanwijzingen dat koolmonoxide vrijkomt

 • Gasvlammen gaan oranje branden in plaats van blauw en branden hoger dan normaal.
 • Beslagen ramen. Wanneer geen goede verbranding plaatsvindt, ontstaat er veel vocht. Daarom kunnen beslagen ramen wijzen op het mogelijk vrijkomen van koolmonoxide.
 • De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid.
 • U voelt zich verward en/of slaperig en krijgt een versnelde hartslag.
 • Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op zoals bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg.

 

Ga zo snel mogelijk naar buiten en bel 112 als koolmonoxide vrij komt.

Wat u moet doen als er koolmonoxide vrijkomt?

 1. Waarschuw de huisgenoten;
 2. Zet ramen en deuren wijd open;
 3. Schakel (indien mogelijk) de bron uit;
 4. Haal het eventuele slachtoffer uit de vergiftigde ruimte en leg hem of haar in de frisse lucht
 5. Zorg dat iedereen buiten is;
 6. Bel 112.

Nieuw

Ga snel naar:
Rookmelders Koolmonoxide