Legionella

De Leeuw van Putten is alert op het voorkomen van het legionellavirus. Om het legionellavirus te voorkomen, hebben wij voor elke installatie, die volgens de wetgeving valt onder legionella-beheer, de risico’s onderzocht en een plan voor het beheer opgesteld.

Wat kunt u zelf doen? 

U kunt thuis legionella voorkomen. Wanneer u langer dan een week niet thuis bent geweest, laat dan het koude en warme water een minuut stromen. 

Informatie over de legionellabacterie
De legionellabacterie bevindt zich in grondwater, oppervlaktewater en in (leiding)water. Legionella is gevaarlijk voor mensen als de bacterie zich vermenigvuldigt en via druppels waternevel in de lucht komt die wij inademen. De legionellabacterie kan zich vermenigvuldigen als:

  • de watertemperatuur tussen 25 en 55 °C ligt;
  • het water lange tijd stil staat;
  • in een waterleiding roest, kalk of een slijmlaag aanwezig is.

Legionella vermenigvuldigt zich optimaal bij een watertemperatuur van 37 °C. Boven de 55 °C gaat de bacterie dood.

Nieuw

Ga snel naar:
Rookmelders