Overlast melden

Stap

1

Praat met uw buren

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat uw buren zich niet van de overlast bewust zijn. Met een goed gesprek kunt u een heleboel ergernis oplossen. Wilt u graag in gesprek met uw buren, maar weet u niet waar u moet beginnen? We hebben een aantal adviezen voor u.

  • maak een afspraak en neem de tijd;
  • kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart;
  • denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze;.
  • blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar

Overlastklachten gaan toch door
Als praten met de overlast veroorzakende buur niet helpt, onderzoek dan of er andere buren zijn die ook overlast van deze persoon ondervinden. Samen staat u sterker. Schrijf daarnaast op wat er precies gebeurt en wanneer.

Bij voortdurende overlast is het raadzaam de politie iedere keer te bellen. Die kan (bij geconstateerde overlast) proces verbaal opmaken. Meld uw klacht ook per mail of via de website bij de woonconsulenten van de afdeling Wonen.  

Stap

2

Buurtbemiddeling

Lukt het niet om het zelf op te lossen, dan kan De Leeuw van Putten voor u bemiddelen. De Leeuw van Putten probeert afspraken te maken tussen u en de overlastveroorzaker tijdens een bemiddelingsgesprek. Wij kunnen iets voor u doen als u en de overlastveroorzaker beiden van De Leeuw van Putten huren en de overlast ook vanuit de huurwoning wordt veroorzaakt.

Ervaart u  als huurder overlast van uw buren in een koopwoning, dan kunt u dit ook melden bij De Leeuw van Putten. Wij bespreken dit dan met de overlastcoördinator van de gemeente Nissewaard.

Stap

3

Overlast melden

Het is belangrijk dat u voldoende voorbeelden en gegevens heeft van de overlast. Houd bij wanneer u de overlast ervaart en in welke mate. Zo bouwt u een dossier op, wat ons kan helpen om in te grijpen. 

Wij behandelen alleen schriftelijke meldingen van overlast. Alleen met schriftelijk bewijs kunnen we iets aan overlast doen. Mondelinge of anonieme meldingen behandelen we dus niet. Daarop is één uitzondering: zeer ernstige overlast die veroorzaakt wordt door iemand die mogelijk geweld gebruikt. Alleen dan mag de klacht mondeling of anoniem gemeld worden. 

U kunt er ook voor kiezen om een anonieme melding bij de politie te doen. U kunt bellen met nummer (0800) 7000 (gratis nummer) of melden via Misdaad anoniem. 

U kunt ook overlast melden via het online formulier hieronder.

Meld hier overlast
Alles over:
Buurt- en wijkinformatie Leefbaarheid Meepraten