Medehuurders

 

U bent medehuurder als u samen met de huurder de huurovereenkomst heeft getekend. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. U bent bijvoorbeeld net als de hoofdhuurder verantwoordelijk voor de woning en huurbetalingen en u heeft huurbescherming.

Bent u niet getrouwd of geregistreerde partners? Dan is het aan de verhuurder om te bepalen of u in aanmerking komt voor medehuurderschap. Er zijn bepaalde voorwaarden waar u, als kandidaat-medehuurder, aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen. De Leeuw van Putten heeft het recht om een verzoek tot medehuurderschap af te wijzen.

 

Voorwaarden voor medehuurderschap

Stap

1

Huishouding

U (als kandidaat-medehuurder) moet minimaal twee jaar in de woning uw hoofdverblijf* hebben gehad en met de (hoofd)huurder een duurzame** gemeenschappelijke huishouding*** hebben gevoerd.

*Hoofdverblijf: U moet daadwerkelijk het grootste gedeelte van de week uw verblijf hebben in de woning en er dus ook feitelijk wonen.

**Duurzaam: Er mag geen sprake zijn van een aflopende samenleefsituatie, zoals doorgaans het geval is bij een ouder-kind relatie. Kinderen kunnen daarom meestal geen medehuurder worden.

***Gemeenschappelijke huishouding: Aanwijzingen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn het gezamenlijk betalen van de huishoudkosten, zoals de huisvestingkosten, de kosten van het levensonderhoud en/of het gezamenlijk aanschaffen van meubilair.

Stap

2

Financiële waarborg

U moet kunnen aantonen/bewijzen dat u over voldoende financiële waarborg beschikt om de maandelijkse huur te kunnen betalen. 

Stap

3

Geen intentie om te verhuizen

De (hoofd)huurder mag niet de intentie hebben om binnen een korte termijn te gaan verhuizen. Met andere woorden uw aanvraag mag niet worden gedaan met de bedoeling dat u als kandidaat-medehuurder op korte termijn de positie van huurder wilt verschaffen.

Stap

4

Geen huurschuld

Gedurende de genoemde periode van minimaal twee jaar mag er geen huurschuld of -achterstand zijn.

Stap

5

Geen overlastmeldingen

Er mogen geen klachten over bewonersgedrag en/of overlast zijn.

Veelgestelde vragen