Wie zijn wij?

De Leeuw van Putten is een echte Spijkenisser corporatie en zet zich met haar hele team met hart en ziel in voor een mooi, veilig en leefbaar Spijkenisse. Wij beheren in deze stad ongeveer 4.000 woningen, winkels, bedrijfsruimten en maatschappelijk vastgoed.

 

De Leeuw van Putten richt zich vooral op het bieden van perspectief aan mensen met minder kansen op de woningmarkt. Wonen is voor ons meer dan alleen woonruimte leveren. We zetten ons actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in ons werkgebied. We werken actief samen met de gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders en andere instellingen.

 

Visie

Wij willen maatschappelijk verbonden zijn in de wijken waar we bezit hebben en actief (blijven) zorgen voor onze huurders.

 

Missie

Wij zetten ons in voor goed, betaalbaar en energiezuinig wonen voor mensen met een bescheiden inkomen en/of een kwetsbare positie op de woningmarkt. Als overtuigd sociaal verhuurder pakken wij onze verantwoordelijkheid breed en wijkgericht op. De sociale samenhang in de wijken waar we woningen bezitten, heeft onze aandacht. De klant staat centraal.

 

Waarmee gaan we aan de slag?

In het ondernemingsplan staat de koers voor de komende vier jaar. Het geeft onze ambities weer, waarmee we de jaarplannen, afdelingsplannen, besluiten en dus ook ons dagelijks handelen vormgeven.

We streven ernaar dat partijen zich herkennen in het plan. We hebben ons laten inspireren door onze huurders, collega’s en (maatschappelijke) partners. In dit plan blikken we terug op onze Meerjarenvisie 2018-2022, nemen we de aanbevelingen van de visitatiecommissie mee en gebruiken we de adviezen van de Huurdersvereniging LvP en het Klantenpanel. Veel leesplezier!

 

U kunt ook een korte versie lezen waarin onze opgaven voor 2023-2026 zijn samengevat.