Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van De Leeuw van Putten vindt goed ondernemingsbestuur (corporate governance) van groot belang. De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht hierop. De taak en werkwijze van de RvC zijn neergelegd in een reglement.
De RvC bestaat uit 5 leden. De benoeming van de leden van de RvC geschiedt op basis van een profielschets. Deze profielschets beschrijft de kwaliteiten waar de individuele commissarissen en de Raad als geheel aan moeten voldoen.
In het verslag van de RvC, dat onderdeel is van het jaarverslag van De Leeuw van Putten, legt de RvC verantwoording af over haar toezichtstaak op het bestuur van De Leeuw van Putten. Hierin wordt ondermeer aandacht geschonken aan:
- werkwijze
- inhoud van het toezicht
- samenstelling van de RvC
- rooster van aftreden
- professionele achtergrond en relevante nevenfuncties van de leden
- integriteit
- zelfevaluatie

Samenstelling
De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

Naam Functie Geboortedatum Benoemd
De heer mr. B.K.A. van Rijsbergen Voorzitter 05-03-1964 01-02-2016
Mevrouw P.A.M. Legen Vice-voorzitter 26-11-1962 12-02-2013
De heer mr. K.G. Westhoff Lid 25-10-1964 01-04-2016
De heer drs. W. Oving Lid 10-04-1952 01-09-2016
Mevrouw drs. W.J. Rakers RA Lid 18-12-1971 01-07-2019

De Raad van Commissarissen heeft een Reglement en een Toezichtkader vastgesteld.
Ook zijn er een Integriteitscode en een Klokkenluidersregeling aanwezig.

Inschrijven nieuwsbrief

Uw naam:

Uw e-mailadres:


Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333