Visie en missie

Visie

Wij willen maatschappelijk verbonden zijn in de wijken waar we bezit hebben en actief (blijven) zorgen voor onze huurders.

 

Missie

Wij zetten ons in voor goed, betaalbaar en energiezuinig wonen voor mensen met een bescheiden inkomen en/of een kwetsbare positie op de woningmarkt. Als overtuigd sociaal verhuurder pakken wij onze verantwoordelijkheid breed en wijkgericht op. De sociale samenhang in de wijken waar we woningen bezitten, heeft onze aandacht. De klant staat centraal.

 

Collectieve ambitie

We willen dat Spijkenisse een stad wordt die meer variatie krijgt. De monotonie van een stad, die in een zeer korte tijd is gebouwd, moet doorbroken worden. We willen met gericht ingrijpen twee trajecten volgen.

Het eerste traject is dat we zoeken naar kansen om nieuwbouw toe te voegen. Mogelijk moet daarvoor dus bestaande bouw gesloopt worden. We willen met de nieuwbouw mogelijkheden invullen van architectonische vernieuwing, bedienen van doelgroepen die nu nog onvoldoende kans hebben en op die manier ook meer differentiatie bewerkstelligen in de sociale structuur.

Het tweede traject is dat we streven naar wijken waar gedifferentieerd bezit (koop, huur en verschillende prijsklassen) samen een ongedeelde wijk vormen. Als dat op dat niveau lukt, dan kan Spijkenisse een ongedeelde aantrekkelijke stad worden, die als voorbeeld kan dienen voor vele newtowns.

 

Alles over:
Organisatie Onze kernwaarden Laatste nieuws Publicaties Vacatures