Geen objecten gevonden

Klachtencommissie

 

Ontevreden?
Bent u ontevreden over de dienstverlening van De Leeuw van Putten? Natuurlijk hopen wij dat dit nooit gebeurt. Wij werken er hard aan om naar u, onze klant, te luisteren en u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het toch gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening, onderneem dan de volgende stappen.

 

Stap 1: Laat het ons weten
Stel dat u De Leeuw van Putten hebt gevraagd om iets voor u te doen. Bijvoorbeeld iets repareren bij u thuis of een betalingsoverzicht sturen. U heeft al een paar keer hierover gebeld of geschreven, maar wij reageren niet naar uw tevredenheid. Laat ons in dat geval weten dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Zeg tegen de medewerker met wie u contact heeft gehad óf zijn/haar leidinggevende, waarover u niet tevreden bent. Wij krijgen zo de kans om het beter te doen. Samen kunnen we een bevredigende oplossing zoeken. Komt er alsnog geen bevredigende oplossing, dan kunt u een klacht indienen.

 

Stap 2: Een klacht indienen
Het is het beste om uw klacht schriftelijk in te dienen. Schrijf een brief aan De Leeuw van Putten waarin u uw klacht beschrijft. Richt de klachtbrief aan ons kantoor Oostkade 16, 3201 AM Spijkenisse. U hoeft uw brief niet aan een specifieke persoon te richten. Wij zorgen ervoor dat uw brief terecht komt bij degene die uw klacht het beste kan behandelen. Binnen enkele dagen krijgt u een ontvangstbevestiging van uw klachtbrief. U kunt uw klacht ook telefonisch, via internet, e-mail of mondeling aan de balie indienen. Meld dan wel duidelijk dat het om een klacht gaat.

 

Antwoord van De Leeuw van Putten
U krijgt zo snel mogelijk een brief met uitleg over wat wij gaan doen om uw klacht te verhelpen en wanneer wij verwachten dat uw klacht definitief is opgelost.

 

Klacht niet opgelost?
Wij proberen uw klacht zo goed en zo snel mogelijk te verhelpen. Hopelijk kunnen wij u daarna weer tot onze tevreden klanten rekenen. Toch kan het zo zijn, dat u vindt dat De Leeuw van Putten uw klacht niet goed heeft opgelost. Misschien bent u het helemaal niet eens met onze beslissingen. Of u krijgt zelfs helemaal niets te horen. Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

 

Stap 3: Klachtencommissie

• Klachtencommissie
U kunt een brief schrijven aan de Klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke personen die zijn voorgedragen door de Huurdersvereniging, het bestuur en het personeel van De Leeuw van Putten. De Klachtencommissie heeft een klachtenreglement. In het reglement staat hoe de Klachtencommissie werkt en welke formele regels er zijn.
Het postadres van de Klachtencommissie is:
Klachtencommissie, p/a Oostkade 16, 3201 AM Spijkenisse.
download klachtenformulier.

 

• Afhandeling schriftelijke klacht door Klachtencommissie
De Klachtencommissie kan uw klacht alleen in behandeling nemen, als u deze al eerder schriftelijk heeft ingediend bij De Leeuw van Putten. Als dit het geval is, is het handig om een kopie van die klachtbrief en het antwoord van De Leeuw van Putten hierop mee te sturen met uw brief aan de Klachtencommissie. Zo kan de Klachtencommissie meteen zien dat u eerder een klachtbrief heeft gestuurd aan De Leeuw van Putten en hoe deze is afgehandeld.
Als u uw klacht nog niet schriftelijk bij De Leeuw van Putten heeft ingediend, kan de Klachtencommissie uw klacht niet in behandeling nemen. In dat geval stuurt de Klachtencommissie uw klacht door naar de directeur-bestuurder van De Leeuw van Putten voor verdere behandeling. De Klachtencommissie laat u dat weten via een brief.

 

• Standpunt van De Leeuw van Putten
Als de Klachtencommissie uw klacht in behandeling neemt, krijgt u hier zo gauw mogelijk bericht van. De commissie vraagt De Leeuw van Putten om schriftelijk haar standpunt aan de Klachtencommissie duidelijk te maken en uit te leggen wat gedaan is om u te helpen.

 

• Bijeenkomst Klachtencommissie
Als u dat wilt, kunt u aanwezig zijn bij de behandeling van de klacht door de Klachtencommissie. Dit kunt u op het klachtenformulier aangeven. Vaak wordt dan ook een medewerker van De Leeuw van Putten uitgenodigd. Tijdens die bijeenkomst kunnen beide partijen aan de Klachtencommissie uitleggen wat er aan de hand is. Vaak bemiddelt de Klachtencommissie tijdens die bijeenkomst en maken beide partijen afspraken om tot een oplossing te komen.

 

• Advies
Vervolgens brengt de Klachtencommissie advies uit aan de directeur-bestuurder. Hierin staat of uw klacht terecht (gegrond) of onterecht (ongegrond) is. Als uw klacht terecht is, geeft de commissie in haar advies ook aan hoe De Leeuw van Putten de klacht zou moeten oplossen. De directeur-bestuurder moet vervolgens binnen een maand na ontvangst van dit advies een beslissing nemen. De directeur-bestuurder mag om zwaarwegende redenen afwijken van het advies van de Klachtencommissie. De directeur-bestuurder laat aan u, aan de Klachtencommissie en de medewerker van De Leeuw van Putten weten wat hij heeft besloten. Dit besluit voert De Leeuw van Putten vervolgens uit.

 

Vragen?
Heeft u nog vragen over dit onderwerp, belt u ons dan. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer (0181) 601 333.

 

Deel deze pagina