De Leeuw van Putten is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

De Belastingdienst verplicht de ANBI statushouder jaarlijks het voorgeschreven formulier te publiceren op haar website.