Zonnepanelen complex De Waaijer

De Leeuw van Putten gaat aan de huurders van 152 eengezinswoningen in complex De Waaijer zonnepanelen aanbieden. Dit gebeurt in het voorjaar van 2019. Hierdoor kan worden geprofiteerd van zelfopgewekte stroom via het dak. De Leeuw van Putten vindt duurzaamheid belangrijk en wil de woonlasten van haar huurders laag houden. Om deze ambitie te realiseren is De Leeuw van Putten een samenwerking aangegaan met Wocozon. Dit is een stichting zonder winstoogmerk opgericht om huurders van woningcorporaties te laten profiteren van zonnestroom.

Geen investering voor bewoners
Wocozon en De Leeuw van Putten willen huurders de kans bieden om te profiteren van goedkope zonnestroom, zonder dat een eigen investering van de bewoners nodig is. Wel besparen de bewoners op de energierekening. Een dubbel voordeel want zelf opgewekte stroom is ook beter voor het milieu. De montage van de zonnepanelen en het energiebeheer op afstand worden door De Leeuw van Putten en Wocozon gratis uitgevoerd. De bewoner betaalt via de servicekosten een vast bedrag per maand, maar dit bedrag is lager dan wat de zonnepanelen aan stroom opleveren. Per saldo levert het dus geld op waardoor de energielasten dalen. Het voordeel vloeit dus terug in de portemonnee van de huurders.

Na uitvoering en evaluatie van dit project kijkt De Leeuw van Putten of en hoe op woningen in andere complexen ook zonnepanelen kunnen worden aangebracht.

wocozon2019

Inschrijven nieuwsbrief

Uw naam:

Uw e-mailadres: