Samenwerkingsovereenkomst

Op 1 april 2019 tekenden Jan van ’t Verlaat, voorzitter van de Huurdersvereniging LvP, en Maarten de Booij, directeur-bestuurder van De Leeuw van Putten, de nieuwe geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst tussen de Huurdersvereniging en de woningcorporatie.

Intensieve samenwerking
Al sinds 1999 werken de Huurdersvereniging LvP en De Leeuw van Putten intensief samen. De Huurdersvereniging vertegenwoordigt de belangen van de huurders van De Leeuw van Putten. De samenwerking verloopt goed.

Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst beschrijft de rol die de Huurdersvereniging heeft. Er is vastgelegd hoe het overleg tussen De Leeuw van Putten en de Huurdersvereniging LvP plaatsvindt en over welke onderwerpen de Huurdersvereniging informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsrecht heeft. Ook ligt erin vast hoe De Leeuw van Putten de Huurdersvereniging ondersteunt.
De Huurdersvereniging heeft meerdere keren per jaar overleg met De Leeuw van Putten. Daarbij gaat het om uiteenlopende zaken: van het onderhoudsbeleid tot leefbaarheidszaken en over het huurbeleid en de prestatieafspraken. 

Inschrijven nieuwsbrief

Uw naam:

Uw e-mailadres: