Prestatieafspraken Nissewaard 2020

Op 9 december 2019 hebben huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Nissewaard de prestatieafspraken voor 2020 en verder ondertekend. Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de verschillende partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente dat is vastgelegd in de woonvisie Nissewaard Woont. Het betreft een actualisering van de afspraken, die vorig jaar gemaakt zijn.

De woningcorporaties De Leeuw van Putten, De Zes Kernen, Maasdelta en Woonbron, huurdersorganisaties LvP, Bernisse, SHS, CPRW en De Samenwerking en de gemeente Nissewaard hebben opnieuw overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van huurwoningen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over wonen met zorg en over leefbaarheid en veiligheid.

Duurzaamheid blijft een van de speerpunten in de onderlinge afspraken. De maatregelen die in dit kader genomen worden, verbeteren niet alleen de kwaliteit van de woningen, maar leveren ook een besparing voor huurders op, omdat het energieverbruik daalt. Zo wordt ook bijgedragen aan het speerpunt betaalbaarheid.

Corporaties en de gemeente zetten de komende jaren ook sterk in op het uitrollen van het concept Thuis in de Wijk. Onder die noemer vinden allerlei activiteiten plaats in de sfeer van ontmoeting en ontspanning. Het doel is om de gezondheid en het welzijn van de inwoners te vergroten.

Op dit moment is er in de regio Rotterdam veel vraag naar sociale huurwoningen. Begin dit jaar zijn er op dat niveau afspraken gemaakt om te bewaken dat er voldoende sociale woningen zijn in 2030. De gemeente en de lokale corporaties werken eraan om de voorraad sociale huurwoningen op peil te houden.

U kunt de nieuwe prestatieafspraken hier vinden: Prestatieafspraken Nissewaard 2020.

Ondertekeningprestatieafspraken2020

Inschrijven nieuwsbrief

Uw naam:

Uw e-mailadres:


Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333