Prestatieafspraken Nissewaard 2019

Op 5 december 2018 hebben de huurdersorganisaties, de woningcorporaties en de gemeente Nissewaard de prestatieafspraken voor 2019 en verder ondertekend. Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de partijen in 2019 leveren aan het woonbeleid van de gemeente, dat is vastgelegd in de woonvisie Nissewaard Woont. Het betreft een actualisering van de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn.
De woningcorporaties De Leeuw van Putten, De Zes Kernen, Maasdelta en Woonbron, huurdersorganisaties LvP, Bernisse, SHS, CPRW en De Samenwerking, en de Gemeente Nissewaard hebben wederom overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van huurwoningen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over wonen met zorg en over leefbaarheid en veiligheid.

Duurzaamheid blijft één van de speerpunten in de prestatieafspraken. De maatregelen die in dit kader genomen worden verbeteren niet alleen de kwaliteit van de woningen, maar kunnen ook een besparing voor huurders opleveren, omdat het energieverbruik afneemt. Daarmee dragen ze ook bij aan het speerpunt betaalbaarheid.
Op het gebied van leefbaarheid en veiligheid is afgesproken dat de huidige aanpak de komende jaren wordt voortgezet. Dit betekent onder andere dat de partijen onverminderd blijven samenwerken om woonoverlast tegen te gaan. Daarnaast wordt er actief ingezet op inbraakpreventie.
Op dit moment is er veel vraag naar sociale huurwoningen. Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt om te bewaken dat er voldoende sociale woningen zijn en blijven. Daarnaast wordt getracht om de sociale woningvoorraad evenwichtiger over de regio Rotterdam te verspreiden. De gemeente en de corporaties leveren een productieve bijdrage aan dit regionale traject.

U kunt de nieuwe prestatieafspraken hier vinden: Prestatieafspraken Nissewaard 2019.

prestatieafspraken2019017

Inschrijven nieuwsbrief

Uw naam:

Uw e-mailadres:


Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333