Prestatieafspraken Nissewaard 2017

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Nissewaard ondertekenden op donderdag 1 december 2016 in de raadzaal van het stadhuis van Nissewaard de prestatieafspraken tussen de genoemde partijen. Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de verschillende partijen in 2017 leveren aan het woonbeleid van de gemeente, dat is vastgelegd in de woonvisie Nissewaard Woont. Maar liefst negen partijen – woningcorporaties De Leeuw van Putten, De Zes Kernen, Maasdelta en Woonbron, Huurdersorganisaties LvP, De Zes Kernen, SHS en De Samenwerking, en de Gemeente Nissewaard – hebben overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van (huur)woningen, over wonen met zorg en over leefbaarheid en veiligheid.

Het was de eerste keer dat ook huurdersorganisaties deelnamen in het maken van de afspraken. Wethouder Jan Willem Mijnans: ‘Met zoveel partijen was het in het begin even zoeken naar een werkbare manier, maar ik vind dat we heel constructief hebben samengewerkt. Er ligt nu een mooie overeenkomst met concrete afspraken voor 2017 en een doorkijk naar de jaren daarna. Daar zijn we best trots op.’

Duurzaamheid is één van de speerpunten in de onderlinge afspraken. Afgesproken is dat gemeente en woningcorporaties een projectteam gaan opzetten dat zich gaat richten op een verdere verduurzaming van de sociale woningvoorraad. Wonen met zorg en ondersteuning is ook een belangrijk punt in het akkoord. Op het gebied van leefbaarheid en veiligheid is afgesproken dat de huidige aanpak de komende jaren wordt voortgezet. Dit betekent onder andere dat de partijen onverminderd blijven samenwerken om woonoverlast tegen te gaan. Daarnaast blijft er actief ingezet worden op inbraakpreventie, maar bijvoorbeeld ook op tuinonderhoud van bewoners. Ook de extra inzet voor Spijkenisse-Zuidwest en het kerngericht werken blijven in stand.
U vindt de prestatieafspraken hier: Prestatieafspraken Nissewaard 2017.

prestatieafsprondertekening2016_12_01

Inschrijven nieuwsbrief

Uw naam:

Uw e-mailadres:


Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333