Presentatie Wijkvisie Wij zijn de Hoek

Woensdag 12 juli presenteerde De Leeuw van Putten aan alle wijkprofessionals de wijkvisie ‘Wij zijn De Hoek’.

Het door De Leeuw van Putten opgezette onderzoek is een eerste aanzet om van de wijk De Hoek een nog betere wijk te maken. Wijkprofessionals maar ook 392 buurtbewoners waaronder  80 schoolkinderen van  ODS de Vuurvlinder leverden een bijdrage aan de wijkvisie. De belangrijkste aanbevelingen, investeer in: 1. Bewoners, 2. Wonen en woonomgeving en 3. Organisatie en samenwerking.

Wethouder Jan Willem Mijnans en Directeur-bestuurder van de Leeuw van Putten Maarten de Booij openden de bijeenkomst en complimenteerden JSO en met name Sander Sparenberg met het vele werk wat voor de wijkvisie namens De Leeuw van Putten en de Gemeente Nissewaard geleverd is. Ook benadrukte men dat de wijkvisie van ons allemaal is. Samenwerken in De Hoek helpt de wijk verder. Het is nu de uitdaging om de aanbevelingen uit de visie om te zetten naar concrete acties.

De drie pijlers, bewoners, woon en woonomgeving en organisatie en samenwerking geven zowel voor de korte- als lange termijn voldoende aanknopingspunten om verder te bouwen. De aanbevelingen zijn ook zeer divers van aard. Van het vormen van een bewonersnetwerk, zorgen voor meer veiligheid  tot het verbinden van wonen met groen.

Berend van Engelen, Coördinator participatie leefbaarheid en wijkbeheer bij de Leeuw van Putten nodigde alle aanwezigen uit om samen de vervolgstap te maken naar concrete acties. In september wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Belangrijk om de energie nu vast te houden en door te zetten. Een wijkvisie is een belangrijke stap, maar er is nog veel werk te verzetten. Door alle professionals en samen met en voor de bewoners van de wijk De Hoek.

informatie: B. van Engelen tel: 0181-897604 of 06-22346754

Hier vindt u de Wijkvisie Wij zijn de Hoek

 

 

Inschrijven nieuwsbrief

Uw naam:

Uw e-mailadres:


Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333