Langer thuis in Nissewaard

We worden met z'n allen steeds ouder. De steeds grotere groep ouderen heeft een andere woon- en zorgbehoefte. Ook het overheidsbeleid is erop gericht om ouderen langer thuis te laten wonen.
Om meer inzicht te krijgen over wanneer woningen, woongebouw en buurt geschikt zijn voor ouderen, voert De Leeuw van Putten dit jaar een nadere verkenning uit naar langer zelfstandig wonen. In ons onderzoek 'Langer thuis in Nissewaard' zijn wij samen met bewoners van onze seniorenappartementen op zoek gegaan naar wat er in de ogen van ouderen zélf belangrijk is aan woning woongebouw en buurt.

Doel
Doel van het onderzoek is te kijken welke sociale of fysieke maatregelen wij zelf als sociaal verhuurder kunnen nemen en wat wij met onze maatschappelijke partners kunnen doen om het langer zelfstandig wonen voor ouderen zo goed mogelijk te faciliteren.

Onderzoek
In april en mei zijn 365 huishoudens uitgenodigd om deel te nemen aan ons onderzoek. Van de 365 verzonden vragenlijsten hebben we er binnen de hiervoor gestelde termijn 210 retour ontvangen. Het onderzoek bestond uit 27 vragen. Deels open, deels gesloten vragen. Op basis van eerder gehouden klankbordgroepen zijn vragen opgenomen over de thema's wonen, sociale contacten en tijdsbesteding, zelfredzaamheid (hulp- en dienstverlening) en mobiliteit.

Resultaten en vervolg
Het onderzoek heeft ons veel waardevolle informatie opgeleverd. Omdat er per woongebouw verschillen zitten in de woonbehoeften van ouderen, gaan we per gebouw een plan maken. Ook overleggen wij met gemeente en partners op het gebied van zorg en welzijn over wat wij gezamenlijk kunnen bieden. De komende drie jaar reserveren we financiële middelen om een belangrijk deel van deze woonbehoeften te kunnen realiseren. Voor bewoners van senioren eengezinswoningen volgt dit jaar nog een klantenpanel.

Prijswinnaars
Onder de respondenten verlootten wij enkele uitstapjes van SWO (Stichting Welzijn Ouderen). Deze zijn gewonnen door: T.H. Schot & W.C. Piket, H. Bouwer, M.D.L.M.P. Bouman, J. Bouman & S. Bouman-van Roosendaal en C.H. Verwoert. Mevrouw Verwoert kreeg van directeur Maarten de Booij de cheque overhandigd.

Download hier het onderzoek 'Langer thuis in Nissewaard'.

160915LangerthuisinNissewfoto

Inschrijven nieuwsbrief

Uw naam:

Uw e-mailadres:


Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333