Klantenpanel over duurzaamheid

Op woensdagavond 20 februari 2019 hebben wij weer een klantenpanel georganiseerd. Een klantenpanel is een groepsdiscussie waarbij acht tot veertien huurders van De Leeuw van Putten met elkaar praten over een bepaald thema onder leiding van een externe gespreksleider en vanuit hun eigen belevingswereld en in hun eigen taal.

In een ongedwongen en informele sfeer hebben de huurders gesproken over het onderwerp duurzaamheid. Daarbij ging het er om wat zij onder duurzaamheid verstaan, wat zij zelf doen en wat zij van De Leeuw van Putten verwachten.

De uitkomsten van het klantenpanel gebruiken wij om onze visie op duurzaamheid verder aan te scherpen.

20190220_klantenpanel_dlvp

Inschrijven nieuwsbrief

Uw naam:

Uw e-mailadres:


Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333