Kick-off in De Hoek op 15 mei

De Leeuw van Putten en Nissewaard investeren in De Hoek
Woningstichting De Leeuw van Putten en de gemeente Nissewaard gaan extra investeren om wonen in de wijk De Hoek aantrekkelijker te maken. Dat doen zij in samenwerking met de bewoners van De Hoek en andere partners in de wijk. Wethouder Mijnans van Nissewaard, directeur De Booij van De Leeuw van Putten en de heer Van Riel, bestuurder van Prokind, stellen op 15 mei in de ODS de Vuurvogel aan de Zwanenhoek 41 een digitale vragenlijst in werking die bewoners van De Hoek kunnen invullen om hun ideeën voor verbeteringen kenbaar te maken.

Wijkvisie
60% van de woningen in De Hoek bestaat uit sociale huurwoningen. De Leeuw van Putten bezit hier veel woningen. De stichting heeft met de gemeente afgesproken samen met partners en bewoners voor de wijk De Hoek een wijkvisie te ontwikkelen. De aanleiding is het feit dat het in De Hoek sociaal-economisch minder goed gaat dan in andere wijken. In de nieuwe wijkvisie is er speciale aandacht voor leefbaarheid, de openbare ruimte, veiligheid en samenleven. Voor de zomervakantie moet de hernieuwde wijkvisie klaar zijn.

Enquête
Alle bewoners van De Hoek krijgen tussen 15 en 30 mei de gelegenheid via een digitale enquête op WIJZIJNDEHOEK.NL hun ideeën aan de partners te laten weten. Dat gebeurt aan de hand van een digitale tafel met een kaart. De ingevulde enquêtes kunnen op de kaart direct vertaald worden in hotspots, veelgenoemde plekken en onderwerpen met kansen en bedreigingen in de wijk. Deze tafel is ook op 15 mei te zien en zal door wethouder Mijnans en directeur-bestuurder De Booij van De Leeuw van Putten geactiveerd worden. Ook de heer Van Riel bestuurder van Prokind, waar de Vuurvogel toe behoort, levert een bijdrage aan de opening van de middag. Voor iedere bezoeker van deze middag is er een leuke attentie.

Invullen en winnen
Onder de invullers van de vragenlijst worden 10 bonnen van € 25 verloot. De vragenlijst staat open van 15 mei tot 30 mei aanstaande. Bewoners van De Hoek kunnen de vragenlijst ook thuis invullen en kans maken op een waardebon. Als bewoners het leuk vinden in gesprek te gaan met medewerkers of iets minder handig zijn met de computer, dan kunnen zij tijdens de bijeenkomst worden geholpen met het invullen van de enquête. Betrokken medewerkers zijn op 15 mei van 15.00 tot 20.00 uur in de Vuurvogel aanwezig.

Inschrijven nieuwsbrief

Uw naam:

Uw e-mailadres: