Huurverhoging in 2019

Niet meer dan 1,5 procent.

Elk jaar passen we op 1 juli de huren aan. Stijgt uw huur in 2019? Dan is dat niet meer dan 1,5 procent.

Voor 1 mei krijgt u een brief van ons waarin uw nieuwe huurprijs staat. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen. Voor 2019 is die maximaal 4,1 procent tot 5,6 procent, afhankelijk van het inkomen. Dat vinden wij te veel. Wij willen onze woningen voor iedereen betaalbaar houden. En ook niet afhankelijk laten zijn van uw inkomen. Vandaar dat onze huren niet meer stijgen dan 1,5 procent.

Geld voor onderhoud
Voor de jaarlijkse huurverhoging zijn verschillende redenen. Bijvoorbeeld om geld te reserveren voor onderhoud. En ook om de kostenstijgingen op te vangen. De inflatie was in 2018 1,6 procent. Daar blijven we dus onder. Ook de totale huursom van onze woningen stijgt in 2019 met maximaal 1,5 procent. Dat is 1,1 procent minder dan mag van de overheid.

Huurdersvereniging LvP
Hoeveel de huren dit jaar stijgen en de achtergronden daarvan staan in ons Huurbeleidsplan 2019. Op 1 april hebben we het Huurbeleidsplan 2019 besproken met de Huurdersvereniging LvP. In de brief die u voor 1 mei krijgt staat wat uw nieuwe huur wordt.

Inschrijven nieuwsbrief

Uw naam:

Uw e-mailadres:


Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333