Geen objecten gevonden

Samenwerking staat voorop bij verbetering De Hoek

Publicatiedatum: 15-11-2021

 

Samen met bewoners

Nissewaard en DLvP zijn het eens over de noodzaak om De Hoek te verbeteren. Samen met bewoners en betrokken organisaties hebben zij in 2018 de Wijkvisie ‘Wij zijn De Hoek’ opgesteld. Daar zijn de twee partijen vervolgens mee aan de slag gegaan. De gemeente en DLvP zijn het nu eens over de aanpak van De Hoek. Wethouder Mijnans ziet uit naar de volgende stap: “We gaan na deze ondertekening werken aan een gezamenlijk Plan van Aanpak. Bij de totstandkoming daarvan werken we nauw samen met stakeholders bijvoorbeeld door individuele gesprekken en werksessies met partners en inwoners uit de wijk te houden.”

Ambities

Beide partijen hebben hun ambities voor De Hoek geformuleerd. Zo is De Hoek één van de pilotwijken om aardgasvrij te zijn in 2030. Dat biedt kansen voor een grotere aanpak voor De Hoek. Wethouder Duurzaamheid Igor Bal daarover: “Het is daarbij belangrijk om de verbetering van de leefbaarheid én de warmtetransitie te koppelen aan de opgaven op sociaal gebied. Een goed voorbeeld daarvan is het project rond de verbouw van de basisschool De Vuurvogel.”

Vervolg

 

Het komende half jaar zal een en ander verder worden uitgewerkt. Maarten de Booij wil dat in dit traject de bewoners daar vanaf het begin bij betrokken zijn. “We hebben een unieke kans om aan heel Nederland te tonen hoe je zo’n wijk echt klaar maakt voor de toekomst”. Daarbij moet de koppeling tussen de leefbaarheid, de warmtetransitie en de verbeteringen op social gebied duidelijk worden. De gemeenteraad had daarvoor al eerder € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat begin 2022 het uitgewerkte integrale Plan van Aanpak 2022-2030 voor De Hoek klaar is en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Deel deze pagina

Deel deze pagina