Nieuws

Aangepaste dienstverlening

Aangepaste dienstverlening

Vanwege het Coronavirus is het kantoor van De Leeuw van Putten gesloten tot 1 juni 2020.

Groene stroom: wat levert het op?

Huurwoningen ‘De Waaijer’ voorzien van zonnepanelen

Bijna alle huurders van wooncomplex ‘De Waaijer’ in de Maaswijk gebruiken sinds kort groene stroom afkomstig van zonne-energie. Woningcorporatie De Leeuw van Putten plaatste in totaal 715 zonnepanelen op 126 daken van huurwoningen. De eerste zonnepanelen werden in 2019 geïnstalleerd, onlangs is het project succesvol afgerond.

Prestatieafspraken Nissewaard 2020

Prestatieafspraken Nissewaard 2020

Op 9 december 2019 zijn de prestatieafspraken voor 2020 en verder ondertekend.

Uitslag Aedes Benchmark 2019

Uitslag Aedes Benchmark 2019

De Leeuw van Putten scoort goed in de Aedes Benchmark 2019

Aedes Benchmark 2019

Aedes Benchmark 2019

De Leeuw van Putten doet dit jaar weer mee aan de Aedes Benchmark.

Huurverhoging in 2019

Niet meer dan 1,5 procent.

Samenwerkingsovereenkomst

Op 1 april 2019 tekenden Jan van ’t Verlaat, voorzitter van de Huurdersvereniging LvP, en Maarten de Booij, directeur-bestuurder van De Leeuw van Putten, de nieuwe geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst tussen de Huurdersvereniging en de woningcorporatie.

Zonnepanelen complex De Waaijer

Zonnepanelen complex De Waaijer

De Leeuw van Putten gaat aan de huurders van 152 eengezinswoningen in complex De Waaijer zonnepanelen aanbieden. Dit gebeurt in het voorjaar van 2019. Hierdoor kan worden geprofiteerd van zelfopgewekte stroom via het dak. De Leeuw van Putten vindt duurzaamheid belangrijk en wil de woonlasten van haar huurders laag houden. Om deze ambitie te realiseren is De Leeuw van Putten een samenwerking aangegaan met Wocozon. Dit is een stichting zonder winstoogmerk opgericht om huurders van woningcorporaties te laten profiteren van zonnestroom.

Klantenpanel over duurzaamheid

Klantenpanel over duurzaamheid

Op woensdagavond 20 februari 2019 hebben wij weer een klantenpanel georganiseerd. Een klantenpanel is een groepsdiscussie waarbij acht tot veertien huurders van De Leeuw van Putten met elkaar praten over een bepaald thema onder leiding van een externe gespreksleider en vanuit hun eigen belevingswereld en in hun eigen taal.

Prestatieafspraken Nissewaard 2019

Prestatieafspraken Nissewaard 2019

Op 5 december 2018 hebben de huurdersorganisaties, de woningcorporaties en de gemeente Nissewaard de prestatieafspraken voor 2019 en verder ondertekend. Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de partijen in 2019 leveren aan het woonbeleid van de gemeente, dat is vastgelegd in de woonvisie Nissewaard Woont. Het betreft een actualisering van de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn.
De woningcorporaties De Leeuw van Putten, De Zes Kernen, Maasdelta en Woonbron, huurdersorganisaties LvP, Bernisse, SHS, CPRW en De Samenwerking, en de Gemeente Nissewaard hebben wederom overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van huurwoningen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over wonen met zorg en over leefbaarheid en veiligheid.