Nieuws

Dag van het huren

Dag van het huren

Open dag bij De Leeuw van Putten op zaterdag 13 oktober van 11.00 tot 15.00 uur.
Kom op zaterdag 13 oktober naar de open dag van De Leeuw van Putten. Normaal komen we bij u thuis, en zijn wij bij u te gast. Nu draaien we de rollen om en laten we zien hoe wij op kantoor voor u werken. We maken er een feestelijke dag van. Ook voor uw kinderen zal er van alles te doen zijn!

Presentatie Wijkvisie Wij zijn de Hoek

Woensdag 12 juli presenteerde De Leeuw van Putten aan alle wijkprofessionals de wijkvisie ‘Wij zijn De Hoek’.

Het door De Leeuw van Putten opgezette onderzoek is een eerste aanzet om van de wijk De Hoek een nog betere wijk te maken. Wijkprofessionals maar ook 392 buurtbewoners waaronder  80 schoolkinderen van  ODS de Vuurvlinder leverden een bijdrage aan de wijkvisie. De belangrijkste aanbevelingen, investeer in: 1. Bewoners, 2. Wonen en woonomgeving en 3. Organisatie en samenwerking.

 

Onderzoek dienstverlening 2018

Onderzoek dienstverlening 2018

De Leeuw van Putten doet weer mee aan het landelijke onderzoek naar de dienstverlening (de Aedes Benchmark). U kunt daarover gebeld worden door USP. We willen graag weten of u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom doen wij hier aan mee. Uw mening is belangrijk! We hopen dat u mee doet.

Mooi visitatierapport

Mooi visitatierapport

Eind 2017 heeft De Leeuw van Putten opdracht gegeven aan Cognitum om een visitatie uit te voeren. Dat heeft Cognitum gedaan in de periode januari -  mei 2018.
De gesprekken met de belanghebbenden hebben plaatsgevonden op 21 en 22 februari 2018. Het definitieve rapport is in mei 2018 verschenen.

Kick-off in De Hoek op 15 mei

De Leeuw van Putten en de gemeente Nissewaard gaan extra investeren om wonen in de wijk De Hoek aantrekkelijker te maken. Dat doen zij in samenwerking met de bewoners van De Hoek en andere partners in de wijk. Wethouder Mijnans van Nissewaard, directeur De Booij van De Leeuw van Putten en de heer Van Riel, bestuurder van Prokind, stellen op 15 mei in de ODS de Vuurvogel aan de Zwanenhoek 41 een digitale vragenlijst in werking die bewoners van De Hoek kunnen invullen om hun ideeën voor verbeteringen kenbaar te maken.

Huurverhoging in 2018

Het huurbeleid van De Leeuw van Putten
In het overleg met de Huurdersvereniging LvP op 9 april 2018 is het Huurbeleidsplan 2018 besproken. De Leeuw van Putten heeft met de Huurdersvereniging LvP overeenstemming bereikt over de huurverhoging 2018. De gemiddelde huurverhoging voor 2018 wordt 1,9%.

Voor Hetzelfde Geld 28 april in de Boekenberg

Voor Hetzelfde Geld 28 april in de Boekenberg

Op zaterdag 28 april vindt er een evenement in de Boekenberg plaats waarbij er aandacht wordt gevraagd voor een theatervoorstelling over armoede en schulden (ARM MOEDIG wordt uitgevoerd op 25 en 26 mei in theater de Stoep). Er zijn allerlei activiteiten.

Prestatieafspraken Nissewaard 2018

Prestatieafspraken Nissewaard 2018

Op woensdag 6 december 2017 heeft De Leeuw van Putten samen met de andere woningcorporaties, de verschillende huurdersorganisaties en de gemeente de nieuwe prestatieafspraken voor 2018 en verder ondertekend. Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de verschillende partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente, dat is vastgelegd in de woonvisie Nissewaard Woont. Het betreft een actualisering van de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn.

Aedes Benchmark 2017

Aedes Benchmark 2017

De Leeuw van Putten scoort goed in Aedes Benchmark

Eind november 2017 werden op het Aedes-congres voor woningcorporaties de resultaten uit de Aedes Benchmark 2017 bekend gemaakt. De Leeuw van Putten heeft in deze benchmark een BBAB-score behaald. Onze huurders hebben ook in 2017 een goede score gegeven voor onze dienstverlening. Daar zijn wij trots op.

Gratis financieel advies: budgetinloop

Gratis financieel advies: budgetinloop

Lumens heeft van de gemeente de opdracht gekregen om samen met partners in Spijkenisse een proces in gang te zetten om financiële werkplaatsen te maken.
Dit zijn fysieke plekken waar inwoners uit Spijkenisse terecht kunnen met allerlei vragen rondom financiële en administratieve zaken. Naast de samenwerkende organisaties wordt er gewerkt met ervaringsdeskundige mensen die uit eigen ervaring weten wat het is om te kampen met financiële vragen en problemen.

Dinsdag 11 juli 2017 start de eerste financiële werkplaats onder de naam budgetinloop.

Deze gratis budgetinloop vindt plaats op elke dinsdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur in wijkcentrum de Akkers  Klik hier voor de flyer.