Nieuws

Aedes Benchmark 2019

Aedes Benchmark 2019

De Leeuw van Putten doet dit jaar weer mee aan de Aedes Benchmark.

Huurverhoging in 2019

Niet meer dan 1,5 procent.

Elk jaar passen we op 1 juli de huren aan. Stijgt uw huur in 2019? Dan is dat niet meer dan 1,5 procent.

Samenwerkingsovereenkomst

Op 1 april 2019 tekenden Jan van ’t Verlaat, voorzitter van de Huurdersvereniging LvP, en Maarten de Booij, directeur-bestuurder van De Leeuw van Putten, de nieuwe geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst tussen de Huurdersvereniging en de woningcorporatie.

Zonnepanelen complex De Waaijer

Zonnepanelen complex De Waaijer

De Leeuw van Putten gaat aan de huurders van 152 eengezinswoningen in complex De Waaijer zonnepanelen aanbieden. Dit gebeurt in het voorjaar van 2019. Hierdoor kan worden geprofiteerd van zelfopgewekte stroom via het dak. De Leeuw van Putten vindt duurzaamheid belangrijk en wil de woonlasten van haar huurders laag houden. Om deze ambitie te realiseren is De Leeuw van Putten een samenwerking aangegaan met Wocozon. Dit is een stichting zonder winstoogmerk opgericht om huurders van woningcorporaties te laten profiteren van zonnestroom.

Klantenpanel over duurzaamheid

Klantenpanel over duurzaamheid

Op woensdagavond 20 februari 2019 hebben wij weer een klantenpanel georganiseerd. Een klantenpanel is een groepsdiscussie waarbij acht tot veertien huurders van De Leeuw van Putten met elkaar praten over een bepaald thema onder leiding van een externe gespreksleider en vanuit hun eigen belevingswereld en in hun eigen taal.

Prestatieafspraken Nissewaard 2019

Prestatieafspraken Nissewaard 2019

Op 5 december 2018 hebben de huurdersorganisaties, de woningcorporaties en de gemeente Nissewaard de prestatieafspraken voor 2019 en verder ondertekend. Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de partijen in 2019 leveren aan het woonbeleid van de gemeente, dat is vastgelegd in de woonvisie Nissewaard Woont. Het betreft een actualisering van de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn.
De woningcorporaties De Leeuw van Putten, De Zes Kernen, Maasdelta en Woonbron, huurdersorganisaties LvP, Bernisse, SHS, CPRW en De Samenwerking, en de Gemeente Nissewaard hebben wederom overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van huurwoningen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over wonen met zorg en over leefbaarheid en veiligheid.

Aedes Benchmark 2018

Aedes Benchmark 2018

De Leeuw van Putten scoort goed in de Aedes Benchmark 2018
Ook in 2018 heeft De Leeuw van Putten meegedaan aan de Aedes Benchmark. In deze benchmark hebben wij een BBAA-score behaald. Onze huurders hebben ook in 2018 een goede score gegeven voor onze dienstverlening. Daar zijn wij trots op.

Dag van het huren

Dag van het huren

Open dag bij De Leeuw van Putten op zaterdag 13 oktober van 11.00 tot 15.00 uur.
Kom op zaterdag 13 oktober naar de open dag van De Leeuw van Putten. Normaal komen we bij u thuis, en zijn wij bij u te gast. Nu draaien we de rollen om en laten we zien hoe wij op kantoor voor u werken. We maken er een feestelijke dag van. Ook voor uw kinderen zal er van alles te doen zijn!

Presentatie Wijkvisie Wij zijn de Hoek

Woensdag 12 juli presenteerde De Leeuw van Putten aan alle wijkprofessionals de wijkvisie ‘Wij zijn De Hoek’.

Het door De Leeuw van Putten opgezette onderzoek is een eerste aanzet om van de wijk De Hoek een nog betere wijk te maken. Wijkprofessionals maar ook 392 buurtbewoners waaronder  80 schoolkinderen van  ODS de Vuurvlinder leverden een bijdrage aan de wijkvisie. De belangrijkste aanbevelingen, investeer in: 1. Bewoners, 2. Wonen en woonomgeving en 3. Organisatie en samenwerking.

 

Onderzoek dienstverlening 2018

Onderzoek dienstverlening 2018

De Leeuw van Putten doet weer mee aan het landelijke onderzoek naar de dienstverlening (de Aedes Benchmark). U kunt daarover gebeld worden door USP. We willen graag weten of u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom doen wij hier aan mee. Uw mening is belangrijk! We hopen dat u mee doet.