ANBI status

De Leeuw van Putten is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

- een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;

- uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;

- als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

De Belastingdienst verplicht de ANBI statushouder jaarlijks het voorgeschreven formulier te publiceren op haar website.

Inschrijven nieuwsbrief

Uw naam:

Uw e-mailadres:


Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333