Algemene Inkoopvoorwaarden

Stichting De Leeuw van Putten hanteert Algemene Inkoopvoorwaarden. Wij willen met deze Algemene Inkoopvoorwaarden voor al onze wederpartijen die op enigerlei aan ons gebonden zijn voor het leveren van goederen of het verrichten van diensten, duidelijk inzicht geven in de rechten en plichten.

Wij beogen met onze Algemene Inkoopvoorwaarden voor onze wederpartijen niet onredelijk bezwarend te zijn maar bieden ruimte voor inbreng. Het doel is het beschermen van onze belangen én van onze huurders waar veelal diensten worden verricht aan onze woningen.

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden van toepassing verklaard op alle offerteaanvragen (waaronder te verstaan aanbestedingen), offertes (waaronder te verstaan aanbiedingen en inschrijvingen) en overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

 

Voor het downloaden van onze Algemene Inkoopvoorwaarden verwijzen wij naar de link: Algemene Inkoopvoorwaarden. Het bestand is te verkrijgen als een PDF bestand. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp kunt u met ons contact opnemen op telefoonnummer: (0181) 601 333 of via [email protected]